Kariéra

Staňte se naší součástí

Chtěli by jste být součástí našeho týmu, napište nám něco o sobě

1. Udělujete tímto souhlas společnoti EKOMI s.r.o., se sídlem Faměrovo nám.17,Brno, IČ 04669401, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 91308 (dále jen správce), aby ve smyslu zákona č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ,,zákon o ochraně osobních údajů ") zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mail
  • osobní informace související s konkrétní poptávanou pracovní pozicí, které poskytne každý žadatel na základě vlastního a svobodného uvážení.

2. Jméno, příjmení a email je nutné zpracovat zá účelem možného kontaktu ze strany správce ve smyslu vytvoření možné nabídky. Tyto údaje budou zpracovaný pouze po dobu nezbytně nutnou.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas.

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním emailu nebo dopisu na kotaktní údaje společnosti.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

5. Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajů a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.